Train de trainer

De opleiding “train de trainer” is de laatste jaren met veel succes aan verpleegkundigen, teamleiders en docenten gegeven.

De cursisten worden opgeleid om fysieke agressietechnieken en de daarbij behorende training te geven binnen hun eigen instelling. Ook zijn er steeds meer ROC’s zich bewust geworden van het nut om studenten te trainen in fysieke weerbaarheid en hebben de module “omgaan met fysieke agressie” in hun lessenaanbod/deelkwalificaties ingevoegd.

De “Train de Trainer” opleiding is ook geschikt voor o.a. werkers in de psychiatrie, verstandelijk gehandicapte zorg en verpleeghuizen.

Het doel van deze opleiding is allereerst de cursist te scholen in alle aspecten van het omgaan met agressie.

  • De opleiding is voor een groot deel fysiek
  • Men leert vele agressietechnieken en hoe men deze op een didactische verantwoorde wijze vervolgens kan overbrengen op de eigen collega’s.
  • De cursisten worden opgeleid tot agressietrainer.
  • Na deze opleiding zijn de cursisten in staat een verantwoord cursusprogramma op te zetten in hun eigen instelling.
  • Er zal naast het aanleren van technieken veel aandacht zijn voor de didactiek.
  • Deze opleiding is te verdelen in:
    • het aanleren van één op één technieken en
    • teamgerichte technieken.

Kijk voor de concrete opleidingsinhoud snel bij het cursusaanbod.