Teamcoaching

Een team dat het idee heeft niet goed te functioneren of voor veranderingen staat kan zich laten bijstaan door een teamcoach.

Binnen teamcoaching wordt het volgende gedaan: De coach ontdekt patronen in het team, pleegt daarop interventies en gaat samen met het team een effectief zoekproces aan, waardoor het team in staat gesteld wordt naar een volgende fase van ontwikkeling te gaan.

Een coachingstraject bestaat uit maximaal 7 gesprekken van 1½ uur. Na het behalen van de doelstellingen kan het traject worden afgerond. Er vindt er altijd een evaluatie plaats, daarin wordt bekeken hoe de gecoachte en het team vordert en of de doelen behaald zijn. Bij het behalen van de doelstellingen kan het traject na maximaal 4 gesprekken worden afgerond.

Bij zowel de individuele coaching als de teamcoaching worden er bij aanvang heldere doelen (meetbaar, acceptabel en haalbaar) geformuleerd. Hierdoor is het mogelijk om het proces en de voortgang goed te begeleiden en te evalueren.