Referenties

Hieronder ziet u een aantal klanten waar SG Training & Coaching voor heeft gewerkt.

Politie Haaglanden

De cursus psychiatrie voor (hoofd) agenten en wijkagenten wordt met veel succes ontvangen. Ook is deze cursus gegeven aan medewerkers van bureau teleservice, hoe om te gaan met klanten aan de balie die psychiatrische gedrag vertonen. Deelnemers gaven aan veel te kunnen met de praktische tips.

Ook verzorgt SG Training aan medewerkers van de service organisatie. Deze medewerkers komen aan de balie van elk politiebureau als eerste in contact met burgers die psychiatrisch ziek zijn. Hoe ga je hier dan mee om?

“Ik heb echt veel aan deze cursus gehad en vind het jammer dat ik hem niet eerder heb kunnen doen”

Agent Kevin Droog

Kessler stichting

Al meerder keren heeft SG Training & Coaching hier de cursus psychopathologie gegeven.

“Mogelijkheden om aan te geven wat je zelf wilt leren en eigen ervaringen te delen en in te brengen”

Deelnemer

Palier reclassering en intensieve zorg

SG Training & Coaching heeft hier al meerdere malen Deescalerende gespreksvoering gegeven.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn gesprekken niet escaleren?
Hier gaan we in deze trainingsdag mee aan de slag!

“Veel praktijkoefeningen, zeer prettig. Goede schakeling daardoor naar praktijk. De adrenaline is regelmatig omhoog gegaan tijdens de simulaties! ”

Deelnemer

LIMOR

SG Training & Coaching geeft hier al vele jaren met succes de volgende trainingen:
Basistraining omgaan met agressie
Basiscursus psychopathologie
Vervolgtraining psychopathologie.

Daarnaast heeft SG Training & Coaching in opdracht van LIMOR de training “situationeel begeleiden” ontwikkeld en een training didactiek gegeven aan beleidsmedewerkers.

“Ik heb in de praktijk al menigmaal profijt gehad van de tips uit de cursussen en ik kan deze trainingen aan iedere woonbegeleider aanbevelen. ”

medewerker LIMOR

Diverse instellingen voor beschermde woonvormen Zuid Holland

(Stichting Fontynenburg, Stichting Anton Constandse, Stichting PerspeKtief)

Hier werden door ons bureau o.a de volgende cursussen en trainingen verzorgd: Basiscursus psychiatrie, vervolgcursus psychopathologie, basiscursus omgaan met agressie en de opfristraining agressie en workshop medicatie.

Verder vraagt Stichting Fontynenburg ons tweejaarlijks voor teamcoaching.

“Werken met acteurs geeft meerwaarde! ”

Cursist

“Goed op elkaar ingespeeld team wat elkaar kan aanvullen ”

Cursist

“Mijn team wordt er hechter en sterker van en gaat beter functioneren. Dit komt uiteindelijk de begeleiding aan onze cliënten zeer ten goede ”

Teamleider Simon van Gorp

ROC Albeda Rotterdam

Docenten volgden de opleiding “Train de Trainer omgaan met agressie”. Docenten geven nu fysieke agressietechnieken aan leerlingen van de zorg en verpleegkundige opleidingen.

“we zijn geïnspireerd en geënthousiasmeerd om deze lessen te gaan verzorgen voor onze leerlingen! ”

Cursisten

GGZ Delfland

SG Training & Coaching verzorgde hier diverse trainingen op het gebied van agressie, “Train de trainer omgaan met agressie” en klantvriendelijkheid aan receptiemedewerkers.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Den Haag

SG Training & Coaching verzorgde hier teamcoaching en communicatietrainingen aan teams.

“er is een betere samenwerking ontstaan ”

“fijn om te weten en te oefenen hoe je nu feedback kunt geven aan collega’s zonder dat dit hoeft te vervallen in verwijten! ”

Verpleeghuizen Parkhuis en Spectrum

Hier werden 6 verpleegkundigen opgeleid tot agressietrainer.

Docententeams basisonderwijs in Rotterdam, Den Haag en Delft

Op diverse basischolen worden er workshops omgaan met agressie gegeven.

“Ik heb zeer veel van de training geleerd en sommige zaken waren echt een eye-opener. ”

Bernadette Lensen, Directeur Nicolaas School Rotterdam

Diverse verpleegtehuizen

SG Training & Coaching verzorgt hier trainingen dementie, omgaan met psychiatrisch gedrag en diverse coaching on the job.

“Heel heldere uitleg en praktische toepasbaarheid ”

Deelnemer