Training op het gebied van psychiatrie en psychopathologie

Veel mensen krijgen in hun dagelijkse werk te maken met burgers die psychiatrische problemen hebben. Hierbij kan gedacht worden aan de politiedienst, de brandweer en woningcorporaties. Ook krijgen medewerkers in de gezondheidszorg vaak te maken met een ander takenpakket, waardoor ze meer met psychiatrische pati├źnten moeten werken.

Weten hoe hiermee om te gaan is dan onontbeerlijk voor het dagelijkse werk.

De training

In de training wordt aandacht geschonken aan de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden. Er wordt gewerkt met hoorcolleges, rollenspelen en casuïstiek. Aan de hand van deze kennis kan de cursist inschatten met welk psychiatrisch gedrag men te maken heeft. Hij/zij krijgt handvatten aangereikt hoe men hiermee om dient te gaan; dus wat werkt wel of niet.

Voor wie bestemd?

Werkers bij de politie; wijkagenten, zeden en jeugdrechercheurs, surveillanten dienst, brandweer, medewerkers woningcorporaties, medewerkers beschermende woonvormen en ondersteunende diensten in GGZ instellingen. Verder iedereen die beroepsmatig te maken krijgt met mensen die psychiatrische problematiek vertonen.