Omgaan met Psychiatrisch Gedrag:
cursussen & trainingen

Hieronder ziet u het cursusaanbod op het gebied van psychiatrie en psychopathologie

Altijd maatwerk en praktijkgericht op uw doelgroep en organisatie!

Basiscursus psychopathologie

Deze cursus wordt veel gegeven aan medewerkers van Regionale Instellingen Beschermd en beschut Wonen, werkers in de maatschappelijke opvang, HBO-SPW ers die werken in de thuisbegeleiding.

Voor medewerkers van bijvoorbeeld woning corporaties wordt deze cursus aan uw wensen aangepast.

SG Training & Coaching levert maatwerk.

Doelstellingen

 • De cursist heeft kennis van de meest voorkomende ziektebeelden.
 • De cursist kan a.d.h.v. deze kennis inschatten met welk psychiatrisch gedrag men te maken heeft.
 • De cursist kan in gesimuleerde situaties psychiatrisch gedrag herkennen, en op basis van deze kennis een inschatting maken hoe men op dit gedrag dient te reageren met de minste kans op escalatie.

Onderwerpen

 • Psychose
 • Manie en depressie
 • Schizofrenie
 • ADHD
 • Borderline en antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Duur cursus: 2 á 3 dagen

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Vervolgtraining psychopathologie

Deze training kan gevolgd worden als men de basiscursus psychopathologie heeft gevolgd of al veel werkervaring/theoretische kennis heeft in de psychiatrie.

In deze vervolgcursus zal er vooral aandacht zijn voor gespreksvoering met cliënten. Er zal gebruik worden gemaakt van de casuïstiek van de deelnemers, met telkens een kort uitstapje naar de theorie. Iedere deelnemer formuleert bij aanvang van de cursus zijn/haar eigen leerdoelen. Het gedrag van elke psychiatrische stoornis zal tijdens een simulatie worden neergezet, zodat vaardigheden ter plekke kunnen worden getraind. De trainers zullen de rol van de cliënt op zich nemen. De meeste tijd zal besteed worden aan het daadwerkelijk omgaan met psychiatrisch gedrag. Deze cursus heeft dus meer het karakter van een training. Iedereen komt aan bod en er zal stilgestaan worden bij eigen beroepshouding in gesprekken en het effect hiervan op het contact met de cliënt.

Doelstellingen

 • De cursist heeft kennis genomen van de gesprekstechnieken die toegepast worden bij de meest voorkomende psychiatrische stoornissen.
 • De cursist kan a.d.h.v. deze kennis gesprekken voeren met verschillende psychiatrische cliënten, weet wat hij/zij wel en niet moet doen om professioneel contact te maken.
 • De cursist kan in gesimuleerde situaties psychiatrisch gedrag herkennen en op basis van deze kennis een inschatting maken hoe men op dit gedrag dient te reageren.

Werkwijze

Steeds zal de volgende structuur worden gevolgd:
1. opfrissen van kennis van psychiatrische stoornissen met behulp van de sheets van de basiscursus psychopathologie en gelegenheid tot het stellen van vragen.
2. er worden tips gegeven m.b.t de houding van de begeleiders en de bejegening van de diverse cliënten met psychiatrische problematiek.
3. er wordt geoefend met specifieke gespreksvaardigheden.

Programma

DAG 1 - Opstellen persoonlijke leerdoelen/inbreng casuïstiek - Algemene gespreksvoering - Psychose en de structurerende benadering/begeleiding - Bejegening en gespreksvoering bij schizofrenie
DAG 2 - Gespreksvoering bij cliënten uit het cluster B (persoonlijkheidproblematiek) - Borderline persoonlijkheidstoornis en assertieve communicatie - Nabespreken van eigen leerdoelen/actiepunten toekomst

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Training motiverend begeleiden

Heeft u in uw begeleiding ook vaak van die momenten waar u moedeloos van wordt?

Men houdt zich wederom niet aan de gemaakte afspraken. Bewoners zeggen dat ze iets gaan doen maar blijven inactief. Doelen worden steeds maar niet behaald. Dat is lastig en daar kun je als begeleider best moedeloos van worden. In deze training gaan we in drie dagdelen leren hoe je dit nu aan kunt pakken met als doel dat de bewoners weer in beweging komen en gemotiveerd raken. We gaan aan de slag met vaardigheden die je kunt gebruiken om dit uiteindelijk te bereiken. Deze vaardigheden zijn afkomstig uit de motiverende gespreksvoering maar aangepast aan begeleiding.

Deze cursus is bestemd voor GGZ medewerkers, medewerkers van instellingen die beschermd wonen bieden, werkers in de maatschappelijke opvang en SPH/SPW’ ers die werken in de thuisbegeleiding. Kortom: iedereen die mensen begeleidt die soms moeilijk te motiveren zijn.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat is motivatie, motiveren?
 • Contact maken en reflectief luisteren als vaardigheid voor motivatie
 • Open vragen stellen, samenvatten en positief bekrachtigen
 • Methodische gespreksvoering en verandertaal

De training is praktijkgericht, er wordt steeds geoefend met de eigen casuïstiek. Iedere aangeleerde vaardigheid wordt in de praktijk middels huiswerkopdrachten verder vormgegeven.

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Cursus psychiatrie voor agenten en hoofdagenten

Doelstellingen

 • De cursist heeft kennis van de meest voorkomende ziektebeelden
 • De cursist kan a.d.h.v. deze kennis inschatten met welk psychiatrisch gedrag men te maken heeft
 • De cursist kan in gesimuleerde situaties psychiatrisch gedrag herkennen en op basis van deze kennis een inschatting maken hoe men op dit gedrag dient te reageren met de minste kans op escalatie.

Programma

DAG 1 - Inleiding psychiatrische ziektebeelden en oorzaken - Psychose, wanen en hallucinaties hoe gaan we hiermee om? - Angststoornissen
DAG 2 - Manisch, depressief en suïcidaal gedrag. - Schizofrenie
DAG 3 - Persoonlijkheidsstoornissen, m.n. de Borderline en antisociale persoonlijkheidstoornis

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Psychogeriatrie (leergang dementie)

Bestemd voor verzorgenden en helpenden in verzorgings- en verpleegtehuizen.

Voor medewerkers van de huishouding of facilitaire dienst kan de leergang worden aangepast en ingekort naar behoefte

Korte inhoud:

 • Wat is dementie?
 • Niveaus en soorten dementie
 • Achterdocht en hoe hiermee om te gaan
 • Wat is de beste benaderingwijze van bewoners? En we staan stil bij welke activiteiten men nog kan aanbieden.
 • Behoefte aan prikkels bij psychogeriatrische bewoners en hoe de leefomgeving van invloed is op het totale functioneren van deze bewoners

We gaan het vierde dagdeel daadwerkelijk oefenen met het voeren van een gesprek en de omgang met psychogeriatrische bewoners in verschillende fasen. Dit doen we met behulp van een acteur. I.v.m. het trainingsaspect en de veiligheid in de groep, zal het maximale aantal deelnemers 8 bedragen.

Duur: 4 dagdelen van 3 uur

Maximaal aantal deelnemers per groep 7 á 8

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Coaching on the job

Coaching on the job kan plaatsvinden bij cliënten/bewoners met gedragsproblemen op verschillende zorgafdelingen. Dit kan zowel in de psychiatrie, verpleeg - en verzorgingstehuizen of beschermde woonvormen plaatsvinden.

Tijdens deze coaching zal er stilgestaan worden bij de volgende punten:

 • leren observeren wanneer de spanning oploopt en weten hoe dan te reageren met de minste kans op escalatie
 • Bewust worden van eigen houding (hoe sta je, wat zeg je, hoe zeg je iets) en feedback krijgen wanneer deze escalerend werkt.

De coaching on the job zal plaatsvinden bij verschillende cliënten en de coach zal meelopen tijdens de verzorgings-momenten met verschillende medewerkers. Daarnaast zal ik met het gehele team de bevindingen doorspreken en de medewerkers van feedback en tips voorzien. Wat gaat goed, waar loopt men tegenaan en welke vragen zijn er. Ook zal er stilgestaan worden bij hoe de medewerkers in hun werk staan, hun eigen beleving.

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Cursus "Basiskennis (nieuwe) doelgroepen WMO"

u heeft als gemeente vanaf 1 januari 2015 vanuit de WMO te maken met (nieuwe) doelgroepen. Hieronder valt de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de Gehandicaptenzorg (Verstandelijke beperking).

Bij de cursus "Basiskennis (nieuwe) doelgroepen WMO" leren wij u alles over veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden en verstandelijke beperkingen en kunt u vanuit deze kennis een inschatting maken welke belemmeringen en kansen er zijn voor de betreffende cliënten.

Download de folder

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Training motiverende gespreksvoering

Waarom veranderen mensen niet?

Dit is een gebruikelijke frustratie voor werkers in de gezondheidszorg en leraren, voor hulpverleners en voor mensen in sociale en justitiële beroepen.

Motiverende gesprekvoering is een effectieve methodiek die stamt uit de verslavingszorg, maar inmiddels in diverse andere zorg- en welzijnsinstellingen wordt toegepast. Bij alle problemen waarbij de cliënt ambivalent staat ten aanzien van gedragsverandering is deze gespreksvorm toepasbaar.

Doelstellingen

 • Men is op de hoogte van de basisvaardigheden die binnen motiverende gespreksvoering worden gebruikt
 • Men oefent in gesimuleerde situaties deze vaardigheden
 • Men is in staat de vertaling te maken naar de eigen praktijksituatie, zodat men de motiverende gespreksvoering verder in kan oefenen

Duur

Totaal drie dagen; twee dagen training en 1 terugkom dag.

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Cursus Autisme

Wat is het? Wat doet het met mensen? En hoe kun je deze mensen nu het beste begeleiden? Deze vragen komen allemaal aan bod bij de nieuwe 1 daagse cursus Autisme. Deze cursus wordt alleen in-company gegeven. Vraag vrijblijvend de offerte aan of mail voor meer infomatie. We werken weer praktijk gericht; dus uw vraag is ons uitgangspunt!

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan