Werken in coronatijdIndividuele coaching

Werken in deze coronatijd is anders dan je gewend bent. Het stelt je als medewerker wellicht voor nieuwe dilemma’s, meer stress of andere spannende uitdagingen.

Toch is er ook nu, doordat er vaak geen trainingen meer gegeven kunnen worden, behoefte aan kennisoverdracht of vragen over omgaan met moeilijk gedrag van cliënten/bewoners, omgang met collega’s of het eigen functioneren.

Misschien merk je bij jezelf dat je in deze coronatijd meer stress ervaart. Het is ook bekend dat mensen met een burn-out een verlaagde weerstand hebben en dat stress invloed heeft op het immuunsysteem. Oftewel: mensen met stress en burn-out worden eerder ziek.

Dit willen we natuurlijk voorkomen. Door actief bezig te zijn met je problemen de deur uit te werken, leidt dit tot minder stress en een beter immuunsysteem. Het is daarom soms fijn om sa-men met een coach te werken aan deze zaken, zodat je met meer plezier je werk kunt doen.

SG Training & Coaching biedt ook nu intensieve, individuele coaching gericht op werk, door:

  • Samen een heldere analyse van je situatie te maken.
  • Inzicht te verkrijgen in het effect van stress op je gedrag.
  • Handvatten aangereikt te krijgen hoe dit gedrag te veranderen is.
  • Het verbeteren van je persoonlijk functioneren en het vergroten van je vaardigheden.
  • Strategieën te ontwikkelen om je huidige werksituatie te verbeteren. Eventueel aangevuld met een bijbehorend theoretisch kader.
  • Rollen en patronen te doorbreken.

Met als uiteindelijk doel het werkplezier te vergroten en of te verbeteren.

"We werken met concrete doelstellingen die door de medewerker worden aangegeven"

De individuele coachingstrajecten kunnen op allerlei gebieden worden gevolgd.

Te denken valt bijvoorbeeld aan:

  • Coaching op competenties; dus wat heeft iemand nog nodig voor een bepaalde functie.
  • Coaching op het aanleren van andere begeleidings- of benaderings vaardigheden.
  • Coaching op persoonlijke ontwikkeling.

De ervaring leert dat er in drie gesprekken van 1,5 uur al een stevig begin gemaakt kan worden met het verbeteren van het werkplezier. We werken met concrete doelstellingen die door de medewerker wordt aangegeven. Daarnaast werken we met praktische opdrachten voor in de praktijk. Eventueel kan het traject worden verlengd tot 5 gesprekken.