SG Training & Coaching is ingeschreven in het register CRKBO

Wat betekent inschrijving in het CRKBO register?

In het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs kunnen instellingen zich inschrijven die voldoen aan de kwaliteitscode van opleidingsinstituten. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling.

Is de instelling na een zeer uitgebreide en intensieve audit ingeschreven in het register, dan is het mogelijk dat trainingen zonder BTW gefactureerd mogen worden door het geregistreerde instituut. Dat betekent een korting voor u van 19 procent op de cursusprijs.

Een inschrijving in het CRKBO is een erkenning als bedoeld in de hiervoor genoemde Europese richtlijn.

Beschrijving van de audit

De audit is gebaseerd op de gedragscode van de NRTO (de brancheorganisatie voor training en opleiding) en de VOI (de Vereniging van Opleidingsinstituten).

Welke uitgangspunten kent de audit?

  • Zorgvuldigheid;
  • Rechtszekerheid;
  • Redelijkheid;
  • Betrouwbaarheid;
  • Kenbaarheid.

Kortom SG Training & Coaching is een gecertificeerd kwaliteitsgericht trainingsbedrijf, dat vrijgesteld is van BTW heffing voor het uitvoeren van trainingen.

Voor meer informatie: www.crkbo.nl

Simone Grooters is docent Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs