Omgaan met Agressie:
cursussen & trainingen

Hieronder ziet u het cursusaanbod op het gebied van agressie

Altijd maatwerk en praktijkgericht op uw doelgroep en organisatie!

Programma training omgaan met agressie

Doelstellingen

De cursisten:

 • krijgen inzicht in hun eigen reactie en het effect van hun handelen in agressieve situaties
 • krijgen handvatten aangereikt hoe agressie te voorkomen valt
 • krijgen handvatten aangereikt wat je wel/niet moet doen bij dreigende verbale agressie
 • kunnen in gesimuleerde agressieve situaties de regie behouden en deëscalerend werken
 • zijn in staat hun eigen veiligheid in acht te nemen en aan te geven wat men hiervoor nodig heeft
 • maken kennis met eenvoudige persoonlijke veiligheidstechnieken
 • zijn in staat aan te geven wat van belang is betreffende de nazorg voor teams als agressie heeft plaatsgevonden.

SG Training & Coaching is gespecialiseerd in het geven van trainingen op het gebied van fysieke en verbale agressie. Voor elke doelgroep wordt de training op maat gemaakt.

Daarnaast verzorgen wij ook Train de trainer trajecten.

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

1 daagse training de-escalerende gespreksvoering

De training is bestemd voor medewerkers sociale diensten, thuisbegeleiders, reclasseringsmedewerkers, medewerkers van de materiële juridische dienst, medewerkers forensische polikliniek, administratie - en receptiemedewerkers. En voor iedereen die regelmatig te maken krijgt met agressieve gesprekspartners en wil weten hoe je deze gespreken zo kun voeren dat ze niet escaleren.

De medewerkers worden in deze training bewust van hun eigen houding in gesprekken en dat men is op de hoogte van de verschillende manieren hoe men zou kunnen handelen in gesprekken. De training gaat om de-escalerende communicatie. Ook wordt er stilgestaan bij de vraag: "welke strategie is handig, kijkend naar het doel van het gesprek?" Er zal veel geoefend worden met gesprekken en hoe deze het beste gevoerd kunnen worden om escalatie te reguleren of te vermijden.

Doelstellingen

 • De cursist heeft kennis van communicatie technieken die escalatie kunnen voorkomen en de relatie met de cliënt kunnen verbeteren
 • De cursist kan aan de hand van deze kennis inschatten welke manier van handelen passend is in welk gesprek. (verschillende posities in het gesprek)
 • De cursist kan in gesimuleerde situaties signalen herkennen, betekenis aangeven en hier navraag naar doen op een manier, waarop er de minste kans op escalatie is
 • De cursist kan op een professionele wijze gesprekstechnieken hanteren zodat eventuele conflicten gereguleerd plaatsvinden.

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Opleiding Train de Trainer Agressie Docenten ROC’S*

Dit traject wordt momenteel alleen in het in-company concept gegeven.

Docenten hebben al didactische ervaring en de training bestaat alleen uit technieken waarin men leert los te komen uit vastpakkingen in 1 op 1 situaties en teamgerichte technieken.

Doelstellingen

De docenten:

 • beheersen deëscalerend vaardigheden, loskomen uit vastpakkingen en teamgerichte technieken.
 • zijn in staat om bovenstaande vaardigheden en technieken gecontroleerd en veilig uit te voeren.
 • zijn in staat de technieken en de visie hoe om te gaan met agressie over te brengen aan leerlingen op alle niveaus.

Maximaal aantal deelnemers: 8 cursisten en minimaal aantal cursisten is 4

Programma

Training bestaat uit 6 dagen, van 6 uur (eventueel in overleg te verdelen in dagdelen)

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Opleiding Train de Trainer A*

Dit traject wordt momenteel alleen in het in-company concept gegeven.

In deze opleiding wordt men geschoold in alle aspecten in het omgaan met agressie. De opleiding is voor een groot deel fysiek. Men leert vele agressietechnieken en hoe men deze op een didactische verantwoorde wijze vervolgens kan overbrengen op eigen collega’s. De cursisten worden opgeleid tot agressietrainer. Na deze opleiding zijn de cursisten in staat een verantwoord cursusprogramma op te zetten in hun eigen instelling. Er zal naast het aanleren van technieken veel aandacht zijn voor de didactiek.

Algemene doelstelling

Na het volgen van het traject “train de trainer” is de cursist in staat om:

 • een programma te ontwikkelen voor een agressie training binnen hun eigen instelling
 • dit programma samen met een mede trainer ten uitvoer te brengen
 • medewerkers van de eigen instelling het loskomen uit vastpakkingen in 1 op 1 situaties op een gecontroleerde en veilige manier aan te leren

Concrete doelstellingen

De cursist:

 • krijgt inzicht in het kader en achtergronden van de visie die van belang is bij de fysieke technieken en kan dit overbrengen op cursisten in de eigen instelling
 • is op de hoogte van de didactische principes en kan deze hanteren in een trainingsgroep
 • kan invulling geven aan het opzetten van een agressie training in de eigen instelling
 • heeft inzicht in het eigen functioneren als trainer voor een groep cursisten
 • is in staat om de fysieke technieken op diverse wijzen te instrueren aan cursisten in de eigen instelling en kan de foutieve handelingen signaleren en corrigeren
 • is op de hoogte van groepsprocessen en groepsdynamica en kan hierop inspelen tijdens de training
 • is in staat een simulatiespel met acteurs verantwoord op te zetten, te regisseren en te begeleiden en de cursisten in de eigen instelling daadwerkelijk te laten ervaren dat ze efficiënter en professioneler handelen

Deze opleiding is te verdelen in:

 • het aanleren van één op één technieken

Maximaal aantal deelnemers: 8 cursisten en minimaal aantal cursisten is 4

Programma

Training bestaat uit 10 dagen, van 6 uur (eventueel in overleg te verdelen in dagdelen)

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

Opleiding Train de Trainer A en B*

Dit traject wordt momenteel alleen in het in-company concept gegeven.

In deze opleiding wordt men geschoold in alle aspecten in het omgaan met agressie. De opleiding is voor een groot deel fysiek. Men leert vele agressietechnieken en hoe men deze op een didactische verantwoorde wijze vervolgens kan overbrengen op eigen collega’s. De cursisten worden opgeleid tot agressietrainer. Na deze opleiding zijn de cursisten in staat een verantwoord cursusprogramma op te zetten in hun eigen instelling. Er zal naast het aanleren van technieken veel aandacht zijn voor de didactiek.

Algemene doelstelling

Na het volgen van het traject “train de trainer” is de cursist in staat om:

 • een programma te ontwikkelen voor de 5 - daagse agressie training
 • dit programma samen met een mede trainer ten uitvoer te brengen binnen de eigen instelling
 • medewerkers van de eigen instelling het loskomen uit vastpakkingen in 1 op 1 situaties en de teamgerichte technieken op een gecontroleerde en veilige manier aan te leren
 • agressie opfristrainingen te geven.

Concrete doelstellingen

De cursist:

 • krijgt inzicht in het kader en achtergronden van de visie die van belang is bij de fysieke technieken en kan dit overbrengen op cursisten in de eigen instelling
 • is op de hoogte van de didactische principes en kan deze hanteren in een trainingsgroep
 • kan invulling geven aan het opzetten van een leergang agressie in de eigen instelling
 • heeft inzicht in het eigen functioneren als trainer voor een groep cursisten
 • is in staat om de 1 op 1 technieken op diverse wijzen te instrueren aan cursisten in de eigen instelling en kan de foutieve handelingen signaleren en corrigeren
 • is in staat om de teamgerichte technieken op diverse wijzen te instrueren aan cursisten in de eigen instelling en kan de foutieve handelingen signaleren en corrigeren
 • kan signaleren welke “cultuur” een rol speelt m.b.t. het thema agressie en weet daarin een standpunt vanuit de fysieke technieken te verhelderen naar de groep
 • is op de hoogte van groepsprocessen en groepsdynamica en kan hierop inspelen tijdens de training
 • is in staat een simulatiespel met acteurs verantwoord op te zetten, te regisseren en te begeleiden en de cursisten in de eigen instelling daadwerkelijk te laten ervaren dat ze efficiënter en professioneler handelen
 • is in staat tijdens de agressie trainingen binnen de eigen instelling vorm te geven aan evaluatie en feedbackmomenten.

Deze opleiding is te verdelen in:

 • het aanleren van één op één technieken en teamgerichte technieken

Maximaal aantal deelnemers: 8 cursisten en minimaal aantal cursisten is 4

Programma

Training bestaat uit 16 dagen, van 6 uur (eventueel in overleg te verdelen in dagdelen)

Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan

* Voor deze trainingen geldt dat de cursisten na de gevolgde training nog 1 keer feedback ontvangen van de trainer in de eigen praktijk bij het uitvoeren van de training. Dit zal gebeuren d.m.v een coachingsgesprek.